PRAVIDLA A PODMÍNKY

Tyto smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) definují uživatele („vy“ nebo „vaše“) používání webu www.naturecan.cz (dále jen „web“) a váš vztah s:

 

(i) Naturecan Ltd. se sídlem Naturecan Ltd. Naturecan Ltd, Bank Chambers, St. Petersgate, Stockport, SK1 1AR, Spojené království.

 

(„my“, „naše“ nebo „nás“). Přečtěte si prosím tyto podmínky pozorně, protože mají vliv na vaše práva a povinnosti dané zákonem. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nevstupujte ani nepoužívejte náš web. Pokud máte dotazy týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás.

 

 1. Smlouva

 Používáním webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami.

 

 1. Změny

 

Vyhrazujeme si právo na:

 

Aktualizaci těchto Podmínek čas od času a veškeré změny vám budou oznámeny prostřednictvím oznámení na Webu.

 

Je na vaší zodpovědnosti seznámit se s takovými změnami.

 

Změny se budou vztahovat na používání webové stránky poté, co jsme takové oznámení dali. Pokud si nepřejete přijímat nové podmínky, neměli byste nadále používat tento web.

 

Pokud budete i nadále používat web po datu, kdy změna vstoupí v platnost, znamená to, že používání tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s dodržováním nových podmínek; a dále upravovat nebo stahovat, dočasně nebo trvale, materiály obsažené na tomto Webu(nebo jakékoli části) bez předchozího upozornění a potvrzujete, že nebudeme vůči vám odpovědní za jakékoli změny nebo stažení obsahu webu.

 

 1. Registrace

 Zavazujete se, že:

 Produkty zakoupené na této stránce jsou určeny pouze pro soukromé a domácí použití a nejsou určeny k opětovnému prodeji. Neprodleně nás informujete o všech změnách osobních údajů zasláním e-mailu našemu zákaznickému servisu na adresu:

 support@naturecan.com

 

 1. Zásady ochrany osobních údajů

 Se všemi vašimi osobními údaji zacházíme jako s důvěrnými a použijeme je pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

 Když nakupujete na tomto webu, požádáme vás o zadání osobních údajů, abychom vás mohli identifikovat, například vaše jméno, e-mailovou adresu, fakturační adresu, dodací adresu, kreditní kartu nebo jiné platební údaje. Potvrzujeme, že tyto informace budeme uchovávat v souladu s registrací, kterou máme u Kontrolora správy dat.

 

 1. Ochrana vaší bezpečnosti

 Pokud cestujete, ujistěte se, že jste si ověřili pravidla a předpisy dané země týkající se držení a užívání produktů CBD. Abychom zajistili, že vaše kreditní, debetní nebo jiná platební karta nebude používána bez vašeho souhlasu, ověříme jméno, adresu a další osobní údaje, které jste poskytli během objednávky, proti příslušným databázím třetích stran.Pokud cestujete, ujistěte se, že jste si ověřili pravidla a předpisy dané země týkající se držení a užívání produktů CBD.

 Riziko podvodů na internetu bereme velmi vážně. Se zvyšujícím se objemem podvodných transakcí s kreditními kartami se snažíme zajistit, aby všechny objednávky byly důkladně zkontrolovány pomocí již poskytnutých informací. Je možné, že vás můžeme kontaktovat, abyste provedli další bezpečnostní ověření, a požádáme vás o spolupráci, abyste nám pomohli platbu dokončit. Nebudeme tolerovat podvodné transakce a takové transakce budou hlášeny příslušným úřadům.

 

Přijetím těchto podmínek souhlasíte s prováděním těchto kontrol.

 

Při provádění těchto kontrol Vašich osobních údajů, které poskytnete, mohou být vaše údaje sděleny registrované kreditové referenční agentuře, která o tom vytvoří záznam. Můžete si být jisti, že se tak děje pouze pro potvrzení vaší identity a že se nevykonává kontrola kreditu a že váš finanční rating nebude ovlivněn. Se všemi vámi poskytnutými informacemi bude nakládáno bezpečně a striktně v souladu se zákonem o ochraně údajů z roku 1998.

 

 1. Dodržování zásad

Web lze používat pouze k zákonným účelům a zákonným způsobem. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny příslušné zákony, zákony a předpisy týkající se Webu a jeho používání. Souhlasíte, že nebudete nahrávat nebo přenášet prostřednictvím webu:

 

Jakékoli počítačové viry nebo cokoli jiného, co by mohlo narušit, přerušit nebo zastavit normální operační postupy počítačů; a jakýkoli materiál, který je urážlivý, urážlivý nebo obscénní povahy.

 

 1. Odškodnění

 Souhlasíte s tím, že nás plně odškodníte a ochráníte náše reprezentanty, ředitele, zaměstnance a dodavatele, a to okamžitě na požádání, proti všem nárokům, ztrátám, nákladům a výdajům, včetně přiměřených zákonných poplatků, které vyplývají z jakéhokolivporušení Podmínek vámi nebo za jakékoli jiné závazky vyplývající z používání tohoto webu vami nebo jakoukoliv osobou používající vaše identifikační údaje.

 1. Odkazy třetích stran

Pro pohodlí našich zákazníků může web obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo materiál, který je mimo naši kontrolu. Za takový obsah nejsme zodpovědní, ani za takové webové stránky nebo materiály, a ani je nekontrolujeme ani se s nimi neztotožňujeme. Nebudeme odpovědní, ať už přímo nebo nepřímo, za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto webových stránek ani za žádné škody, ztráty nebo přestupky způsobené nebo údajně způsobené v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakoukýkoliv takové obsah, včetně reklamy, produktů, materiálů nebo služeb dostupných na takových externích webových stránkách nebo zdrojích.

 

 1. Objednávky

 Všechny objednávky podléhají schválení a dostupnosti. Pokud objednané zboží není k dispozici, budete upozorněni e-mailem (nebo jiným způsobem, pokud nebyla zadána e-mailová adresa) a budete mít možnost počkat, až bude položka na skladě, nebo zrušit viobjednávku.

Jakékoli vámi zadané objednávky budou považovány za nabídku na nákup zboží nebo služeb od nás a my máme právo takové nabídky kdykoli odmítnout. Berte na vědomí, že jakékoli automatické potvrzení vaší objednávky, které od nás můžete obdržet, nebude znamenat naše přijetí vaší nabídky na nákup zboží nebo služeb inzerovaných na webových stránkách. Uzavření smlouvy mezi vámi a námi se uskuteční, když (i) odečteme z vaší kreditní nebo debetní karty nebo účtu PayPal prostředky nebo (ii) vám odešleme zboží nebo zahájíme služby.

Budeme věnovat veškerou přiměřenou péči, pokud to bude v našich silách, abychom zachovali bezpečí údajů o vaší objednávce a platbě a v případě, že z naší strany nedojde k zanedbání, nemůžeme nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou můžete utrpět. pokud třetí strana získá neoprávněný přístup k jakýmkoli údajům, které jste poskytli při přístupu nebo objednání z webových stránek.

Produkty prodávané na webových stránkách nejsou určeny k opětovnému prodeji nebo distribuci. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávky nebo pozastavit účty, pokud se domníváme, že výrobky jsou objednávány v rozporu s tímto ustanovením.

Riziko za produkty přebíráte, jakmile budou doručeny na dodací adresu, kterou jste uvedli při objednávce produktů. Nepřijímáme žádnou odpovědnost, pokud uvedete nesprávnou dodací adresu nebo pokud produkty nepřijímáte v dodací adrese, kterou jste uvedli.

 

 1. Právo na zrušení

Pokud jste zakoupili zboží nebo služby jako spotřebitel (tj. pro soukromé použití na rozdíl od obchodního použití), uvědomte si, že jste oprávněni zrušit jakoukoli smlouvu uzavřenou s námi do 14 dnů ode dne, kdy získáte fyzický majetek zboží.

Pokud si přejete zrušit smlouvu podle tohoto článku, přečtěte si prosím naše zásady vracení zboží.

 

 1. Cena a platba

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH (jsou-li k dispozici) a jsou platné v okamžiku, kdy jsou zadány do systému. Vyhrazujeme si však právo kdykoli změnit ceny bez předchozího upozornění.

Objednávky s dodací adresou mimo území Spojeného království mohou podléhat dovozním clům a daním (včetně DPH), které jsou vybírány, jakmile zásilka dorazí do cílové země. Jakékoli takové dodatečné poplatky musíte nést vy. Je třeba si uvědomit, že celní politiky a postupy se v jednotlivých zemích velmi liší. Doporučujeme vám požádat o informace místní celní úřad.

Vezměte prosím na vědomí, že při přepravě zboží z území mimo Spojené království mohou být přeshraniční přepravy podrobeny otevření a kontrole celními orgány. Pokud jde o veškeré zboží zaslané na adresu mimo Spojené království, jste považováni za dovozce zboží, a proto musíte dodržovat všechny zákony a předpisy dané země, do které se zboží dodává.

 

Platbu lze provést jakoukoli z hlavních kreditních nebo debetních karet nebo prostřednictvím vašeho účtu PayPal. Platba bude naúčtována z vašeho účtu před odesláním vašeho zboží nebo poskytnutím služby vám. Má-li být platba provedena prostřednictvím kreditní karty, bude u karty zablokována předautorizovaná částka 0,01 £, dokud vydavatel karty platbu neověří.

 

V nepravděpodobném případě, že je cena uvedená na stránce platby chybná, a my to zjistíme před přijetím objednávky v souladu s článkem 9, nemusíme vám prodávat zboží za uvedenou cenu. Vždy se snažíme zajistit, aby ceny zboží zobrazené na našem webu byly přesné, ale občas se mohou vyskytnout skutečné chyby. Pokud zjistíme chybu v ceně zboží, které jste si objednali, dáme vám vědět co nejdříve a dáme vám možnost znovu potvrdit vaši objednávku za správnou cenu nebo ji zrušit. Pokud objednávku zrušíte a již jste za zboží zaplatili, obdržíte plnou náhradu.

 

Potvrzujete, že používaná kreditní, debetní karta nebo PayPal účet je váš. Všichni držitelé kreditních / debetních karet podléhají ověření platnosti a také autorizaci vydavatelem karty. Pokud vydavatel vaší platební karty odmítne nebo z jakéhokoli důvodu neschválí platbu, nebudeme vůči vám odpovědni za jakékoli zpoždění nebo nedodání.

 

Pokud vaše platba kreditní nebo debetní kartou z jakéhokoli důvodu nebude úspěšně zpracována, vyhrazujeme si právo znovu se rozhodnout zpracovat platbu. O jakémkoli opětovném povolení zpracovat platbu vás budeme informovat nejméně 48 hodin předem zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Pokud si nepřejete, abychom provedli znovu pokus o zpracování platby, musíte objednávku zrušit do 48 hodin od odeslání tohoto e-mailu.

 

S každou objednávkou můžete použít pouze jeden slevový kód. Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit všechny objednávky, do kterých do košíku přidáte více než jeden slevový kód.

 

Umožňujeme vám používat kódy slev přesně za podmínek, za kterých byly vydány, což může mimo jiné zahrnovat podmínky týkající se vaší způsobilosti k jejich použití a maximální hodnoty objednávky.

 

Před provedením objednávky se prosím seznamte s těmito podmínkami, protože si vyhrazujeme právo odmítnout nebo zrušit všechny příkazy, které tyto podmínky nesplňují, i když byla naúčtována platba z vaší kreditní nebo debetní karty. Pokud existuje nesrovnalost mezi podmínkami, za nichž byly kódy slev vydány, a těmito podmínkami, mají přednost podmínky slevových kódů. Kopii smluvních podmínek se slevovým kódem získáte poštou nebo telefonicky u našeho týmu zákaznické podpory.

 

 1. Způsobilost k nákupu

 

Abyste mohli nakupovat zboží na tomto webu a zákonně uzavírat a uzavírat smlouvy na tomto webu podle britského práva, musíte:

 

Nabídkou k nákupu zboží a služeb prohlašujete, že máte 18 let nebo více, a zmocňujete nás předávat informace (včetně aktualizovaných informací) k získávání informací od třetích stran, včetně, ale nikoli výhradně, čísel vašich debetních nebo kreditních karet nebo kreditní zprávy k ověření vaší identity, k ověření vaší kreditní karty, k získání počáteční autorizace kreditní karty a k autorizaci jednotlivých nákupních transakcí.

 

 1. Duševní vlastnictví

 

Obsah Webu je chráněn autorským právem, ochrannými známkami, databází a dalšími právy duševního vlastnictví a berete na vědomí, že materiál a obsah dodaný jako součást Webu spadá pod licenci naši nebo našich poskytovatelů.

 

Můžete načíst a zobrazit obsah webových stránek na obrazovce počítače, uložit takový obsah v elektronické podobě na disk (ale ne na jakýkoli server nebo jiné úložné zařízení připojené k síti) nebo vytisknout jednu kopii takového obsahu pro své vlastní, jiné než - komerční použití za předpokladu, že zůstanou nedotčena všechna a všechna upozornění na autorská práva a vlastnická práva. Nesmíte jinak reprodukovat, upravovat, kopírovat nebo distribuovat nebo používat pro komerční účely žádný z materiálů nebo obsahu na webových stránkách.

 

 1. Omezení odpovědnosti

 

Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení v Podmínkách a na nic v těchto Podmínkách:

 

Web je poskytován „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“ bez jakýchkoli prohlášení nebo potvrzení, a neposkytujeme žádné záruky, ať výslovné nebo předpokládané, ve vztahu k němu a jeho použití. Berete na vědomí, že nemůžeme zaručit a nemůžeme být odpovědní za bezpečnost nebo soukromí na webu a za jakékoli informace, které poskytnete. Musíte nést riziko spojené s používáním internetu.

 

I když se pokusíme zajistit, aby materiál obsažený na webových stránkách byl správný, seriózní a kvalitní, nemůžeme přijmout odpovědnost, pokud tomu tak není. Neodpovídáme za žádné chyby nebo opomenutí ani za výsledky získané použitím těchto informací ani za jakékoli technické problémy, se kterými se na webových stránkách můžete setkat. Pokud jsme informováni o jakýchkoli nepřesnostech v mateNa webových stránkách se pokusíme o opravu, jakmile to bude rozumně možné.

 

Zříkáme se zejména všech závazků souvisejících s následujícím:

 

V plném rozsahu povoleném platnými zákony souhlasíte s tím, že nebudeme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědni za následné nebo náhodné škody (obě tyto podmínky zahrnují, aniž by byl výčet omezující, čistě ekonomickou ztrátu, ztrátu zisku, ztrátu podnikání (ztráta předpokládaných úspor, zbytečné výdaje, ztráta soukromí a ztráta dat) nebo jakékoli jiné nepřímé, zvláštní nebo represivní škody, ať už vzniknou z webové stránky nebo s ní souvisejí.

 

 1. Vyjimatelnost

 

Pokud bude jakákoli část Podmínek považována za nezákonnou, neplatnou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, bude se toto ustanovení považovat za oddělitelné od těchto Podmínek a neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Podmínek.

 

 1. Zřeknutí se

 

Žádné zřeknutí se námi nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoli řízení nebo porušení jakéhokoli ustanovení.

 

 1. Celá Smlouva

 

Tyto podmínky tvoří celý základ jakékoli dohody mezi vámi a námi.

 

 1. Právo a jurisdikce

 

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy Anglie a Walesu a případné spory budou rozhodovat pouze anglické soudy.

 

 1. Recenze

 

Pokud odešlete recenzi, udělujete nám nevýhradní, svobodné, trvalé, neodvolatelné a plně sublicenční právo používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat, vytvářet odvozená díla, distribuovat a zobrazovat takový obsah po celém světě v jakémkoli médiu.

 

Poskytujete www.naturecan.ie a jeho sublicencím právo používat jméno, které zadáte v souvislosti s takovým obsahem, pokud se tak rozhodnou.

 

Souhlasíte s tím, že se vzdáte svého práva být označen jako autor takového obsahu a vaše právo vznést námitky proti hanlivému zacházení s takovým obsahem.

 

Souhlasíte s tím, že na žádost www.naturecan.ie provedete všechny další úkony nezbytné k zdokonalení všech výše uvedených práv, která jste udělili společnosti www.naturecan.ie, včetně provedení listin a dokumentů.

 

Prohlašujete a zaručujete, že vlastníte nebo jinak ovládáte všechna práva na publikovaný obsah; že k datu, kdy je obsah nebo materiál předložen na www.naturecan.ie.

 

 1. Soutěže

 

Vyhrazujeme si právo čas od času tyto podmínky bez předchozího upozornění změnit. Tato pravidla budou považována za použitelná pro každou soutěž, pokud konkrétní pokyny v soutěži nestanoví jinak.

 

Vstupem do soutěže se bude mít za to, že soutěžící tyto podmínky přečetli a porozuměli jim a jsou jimi vázáni. Všechna naše rozhodnutí budou konečná a závazná a nebude uzavřena žádná korespondence.

 

Jakákoli osoba, která je zaměstnancem nebo bezprostředním rodinným příslušníkem zaměstnance společnosti Naturecan Ltd. nebo jakákoli jiná osoba, která je přímo spojena s organizací konkrétní soutěže, není způsobilá k účasti.

 

Všichni účastníci musí být starší 18 let, pokud není uvedeno nebo předpokládáno žádné jiné věkové omezení. Účastníci by měli, pokud jsou mladší 18 let, předem získat povolení od svého rodiče nebo zákonného zástupce.

 

Všechny přihlášky musí být doručeny do uzávěrky stanovené v soutěži. Přihlášky budou přihlášeny po podání. Neodpovídá za žádné aplikace, které jsou nesprávně směrovány, ztraceny z technických nebo jiných důvodů nebo přijaty po uzávěrce.

 

Vyhrazujeme si absolutní právo diskvalifikovat bez předchozího upozornění jakékoli příspěvky do jakékoli soutěže, o které se domníváme, že použila nesprávné technické prostředky pro vstup a / nebo jsme přesvědčeni, že je podvodná.

 

Účastníci odpovídají za své náklady na přístup k počítačovým sítím.

 

Neodpovídáme ani nepřijímáme žádnou odpovědnost za: (i) jakékoli nedodržení těchto podmínek ze strany vítěze nebo jakéhokoli účastníka; ii) jakékoli narušení, zpoždění nebo nesprávné přesměrování záznamů; nebo (iii) jakékoli poruchy serveru, systému nebo sítě, nesprávná funkce nebo nepřístupnost.

 

Budeme propagátorem všech soutěží podléhajících těmto podmínkám, pokud není uvedeno jinak.

 

20.1 \Výhry

 

Pokud z nějakého důvodu není inzerovaná výhra k dispozici, vyhrazujeme si právo podle našeho vlastního uvážení nahradit ji podobnout výhrou stejné nebo vyšší hodnoty.

 

Na jednu domácnost bude udělena pouze jedna cena.

 

K výhře nebude poskytnuta alternativa ve formě hotovosti ani jiná alternativa a výhry jsou nepřenosné.

 

20.2 Oznámení

 

Jméno vítěze bude vybráno náhodným losováním po datu uzávěrky ze všech obdržených platných aplikací.

 

Vítěz ceny bude vyrozuměn do 28 dnů poté, co byl identifikován.

 

Počkejte 28 dní na doručení všech výher.

 

Pokud vítěz soutěže nemůže z nějakého důvodu převzít výhru nebo pokud nelze vítěze vyrozumět po vynaložení přiměřeného úsilí, můžeme tuto výhru zbavit tak, jak to považujeme za vhodné, bez jakékoli odpovědnosti vůči vítězi za to, že tak učinil. .

 

Za každou soutěž bude udělena pouze jedna výhra za účastníka / e-mailovou adresu. Jména výherců budou k dispozici nažádost.

 

Jména výherců mohou být zveřejněna na našich webových stránkách a / nebo na našem Facebooku, Twitteru nebo jakékoli jiné platformě sociálních médií.

 

20.3 Uplatňování výher

 

Soutěžní výhry / lístky být omezeny na určité období roku a pokud není uvedeno jinak, musí být všechny ceny získány do šesti měsíců od data losování soutěže.

 

Pokud ceny budou poskytovány třetí stranou, bude od vítěze vyžadováno provedení veškerých příslušných nebo použitelných rezervací nebo jiných formalit přímo s těmito poskytovateli. Nebudeme zodpovědní za jednání / výchozí nastavení jiných osob nebo společností.

 

21 Nabídky / Slevy

 

Slevy na stránky / vybrané položky

 

Sleva může být použitá v košíku bez dárků a jiných propagačních předmětů. Maximální hodnota slevy a procento se bude lišit v závislosti na konkrétní akční nabídce.

 

Stupňované Slevy

 

Sleva při splnění požadavků na nabídku. Maximální hodnota slevy a procento se bude lišit v závislosti na konkrétní akční nabídce.

 

Snížení slev

 

Procentní sleva se v průběhu času periodicky snižuje, jak je uvedeno. Maximální hodnota slevy a procento se bude lišit v závislosti na propagaci.

 

Minulé/současné ceny

 

Sleva se automaticky použije na produkty, jak je uvedeno na stránkách produktů. V některých případech se může cena Minulá / Současná skládat s kódem nabídky, to však závisí na konkrétní akci.

 

Dárky zdarma

 

Dárek (y) se automaticky přidají do košíku, jakmile budou splněny požadavky nabídky. V některých případech musí být dárky přidány do košíku ručně, takže budou poskytnuty další informace.

 

Doprava zdarma

 

Při jejím uplatnění při platbě se sleva rovná specifickým nákladům na doručení do země. Přeprava do jiných zemí může být stále zpoplatněna. „Bezplatné doručení do Velké Británie“ se vztahuje pouze na pevninské Spojené království a nezahrnuje Severní Irsko.

 

Nákup více položek

 

Sleva se vztahuje na nejlevnější položku v košíku, která splňuje propagační požadavky.

 

Výjimky

 

Dárkové poukazy a další specificky uvedené položky jsou osvobozeny od slevy. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit seznam produktů osvobozených od daně. Na jeden košík lze použít pouze jeden slevový kód.