15 účinků CBD oleje

V současné době mnoho vědeckých institucí zkoumá účinky a přínosy CBD oleje pro lékařské i terapeutické účely. Harvard, Stanford, Oxford a Cambridge jsou jen některé z univerzit, které stojí v čele studií účinků a potenciálních přínosů CBD. Aby mohla být látka schválena pro výzkum, zejména tak velkými institucemi, musí mít velmi nízký rizikový profil, musí být bezpečná pro použití a mít vysokou úspěšnost.

Pokud chcete vědět, co zatím víme o CBD účincích, čtěte dále!

Co je CBD a jak funguje?

CBD se používá již tisíce let, často ze stejných důvodů jako dnes. CBD neboli kanabidiol je jednou z hlavních účinných látek rostliny Cannabis Sativa L.. Konopí se obecně vyskytuje ve dvou formách: marihuana, která je omamná, a konopí, které omamné není. Veškeré CBD společnosti Naturecan pochází z konopí a je zpracováno tak, aby vznikl CBD olej nejvyšší kvality se širokým spektrem účinku a nezjistitelným obsahem THC. CBD olej je testován od suroviny až po hotový výrobek, aby bylo zajištěno, že nemá omamné účinky. CBD funguje na základě interakce s endokanabinoidním systémem (ECS). Ačkoli je ECS jedním z nejméně pochopených systémů v našem těle, je to jeden ze systémů, který nás udržuje při životě. Bez něj by se tělo nedokázalo přizpůsobit změnám v našem prostředí a my bychom vůbec nežili příliš dlouho.

cbd účinky

Tento systém je zodpovědný za regulaci mnoha dalších životně důležitých funkcí, jako je spánek, bolest, nálada, chuť k jídlu, paměť, stres, imunitní funkce a další. ECS se snaží udržovat rovnováhu. Funguje jako dirigent orchestru, který se stará o to, aby všechny funkce těla byly v souladu, a dává pokyny, když rytmus není správný.Například pokaždé, když vyjdete z domu do chladu, ECS pomáhá celému tělu okamžitě se přizpůsobit změně teploty a zabraňuje tomu, abyste omdleli. ECS si také můžete představit jako komunikační síť v celém těle. Skládá se ze tří částí:

-Endokanabinoidy, které fungují jako poslové a dodávají informace správným receptorům v celém těle.

- Kanabinoidní receptory, které na základě těchto informací mění naše biologické funkce.

-  Metabolické enzymy, které po dokončení práce rozkládají endokanabinoidy.

15 účinků CBD oleje

Stejně jako existují různé typy produktů CBD, liší se i jejich účinky v závislosti na způsobu užívání. Protože náš endokanabinoidní systém zasahuje do mnoha tělesných funkcí, může na nás CBD působit mnoha různými způsoby. Například účinky CBD olejů můžete zaznamenat o něco dříve než CBD kapslí. Ačkoli tedy různé produkty CBD mají různou dobu působení, nabízejí podobné potenciální výhody.

Zde jsou některé z účinků konopného oleje:

1. Lepší spánek

Studie prokázaly, že jedním z mnoha přínosů CBD je lepší spánek, usínání a dosažení lepší kvality spánku, než je běžné. CBD totiž dokáže přímo ovlivnit množství adenosinu produkovaného v našem těle. Adenosin je organická sloučenina, kterou naše tělo produkuje, aby regulovalo, jak se cítíme unavení. Vysoké hladiny adenosinu nám pomáhají usnout, zatímco nižší hladiny nám pomáhají zůstat vzhůru.

CBD nezvyšuje hladinu adenosinu v těle (takže účinky CBD vás nebudou uspávat); místo toho pomáhá regulovat hladinu adenosinu tak, aby odpovídala vašim tělesným hodinám a nebyla narušena přílišnou stimulací (například modrým světlem z obrazovky telefonu, stresem, cukrem atd.).

cbd olej ucinky
účinky cbd

2. Úleva od bolesti

Nedávné studie objevily kanabinoidní receptory v periferních nervech (kde je vnímána bolest) a zjistily, že kanabinoidy, jako je CBD, mohou zcela novým způsobem blokovat bolest v periferních nervech. Dokáže to bez vedlejších účinků nebo trvalé závislosti, což naznačuje, že účinky CBD mohou být udržitelnějším způsobem léčby bolesti, aniž by narušovaly každodenní život.

3. Zlepšení nálady

Několik studií zjistilo, že CBD může zlepšit náladu mnoha způsoby. Za prvé, CBD nám prospívá díky interakci se serotoninovými receptory, což může zlepšit pohodu a klid. Na druhou stranu může CBD aktivací některých kanabinoidních receptorů potlačovat sympatický přenos. Jinými slovy, účinky CBD mohou dočasně vypnout naši reakci "bojuj nebo uteč", která je zodpovědná za produkci vysokých hladin adrenalinu a kortizolu (stresových hormonů), a místo toho aktivovat naši parasympatickou reakci, která nám umožňuje relaxovat, čímž se zbavujeme stresu a úzkosti.

cbd kapky účinky
cbd účinky joint

4. Zdraví kůže

V tomto případě může mít vliv typ CBD, který používáte. Lokální CBD, jako jsou balzámy CBD nebo dokonce olej CBD aplikovaný na kůži, působí jinak než CBD požité. Místo toho, aby se CBD dostalo do krevního oběhu, kde působí, působí lokální CBD na buňky, na které je přímo aplikováno. To je také skvělý způsob, jak ulevit od bolesti v určitých oblastech! Studie prokázaly, že CBD může pomoci obnovit kůži, protože se zaměřuje pouze na poškozené buňky a nedráždí okolní zdravé buňky. Výhody CBD díky jeho protizánětlivým a antioxidačním vlastnostem mohou pomoci zlepšit akné, jizvy a známky stárnutí pleti.

Nedávné studie dokonce zjistily, že CBD může stimulovat tvorbu kolagenu, který pomáhá kožním buňkám zadržovat vodu a vypadat plnější a pevnější, což může snížit výskyt vrásek.

5. Endometrióza

Endometrióza je chronické onemocnění, ke kterému dochází, když tkáň podobná děložní sliznici začne růst mimo dělohu (obvykle v pánevní oblasti). Je známo, že tato tkáň způsobuje bolest, záněty a jizvy, což může nakonec vést k neplodnosti a dalším komplikacím. Přestože výzkumy týkající se použití CBD při endometrióze jsou zatím minimální, stále větší počet studií naznačuje, že CBD může mít pro ženy trpící tímto onemocněním řadu léčebných účinků. Průřezová studie o užívání CBD z roku 2018 zjistila, že nejčastěji uváděným důvodem užívání produktů CBD bylo snížení bolesti.

cbd kapsle účinky
cbd joint účinky

6. Účinky CBD na mozek

Je nezbytné si uvědomit, že ačkoli CBD a mozek vykazují potenciální terapeutické přínosy, jejich účinky na vývoj mozku dětí a dospívajících nejsou zcela známy.

Podle studie publikované v časopise Journal of Developmental Neuroscience způsobilo prenatální vystavení potkanů CBD změny v chování a struktuře mozku potomků. K úplnému pochopení dlouhodobých účinků CBD na vývoj mozku je však zapotřebí dalšího výzkumu.

7. Úleva od bolesti kloubů

Jak upozornila Společnost pro artritidu, první důkazy jsou slibné. Několik studií na zvířatech naznačuje, že CBD má skutečně analgetické a protizánětlivé vlastnosti. Například výsledky studie z roku 2015, která zkoumala účinky transdermálního (přímo na kůži aplikovaného) CBD na artritidu u potkanů, naznačují, že CBD může mít terapeutický potenciál při zánětech a bolestech souvisejících s artritidou. To podporují i neoficiální důkazy od lidí s revmatoidní artritidou, kteří užívali olej CBD a projevily se u nich známky zlepšení příznaků, jako je bolest, úzkost a poruchy spánku.

cannabis oil
cbd účinky na psychiku

8. CBD účinky na migrénu

Bylo prokázáno, že CBD neboli kanabidiol zmírňuje migrény. Studie z roku 2017 v časopise European Journal of Pain zjistila, že CBD snižuje akutní bolest u potkanů, a přehled z roku 2020 v časopise Cannabis a Cannabinoid Research zdůraznil protizánětlivé a analgetické vlastnosti CBD. CBD interaguje s endokanabinoidním systémem, který hraje roli v modulaci bolesti, což dále zvyšuje jeho potenciál pro úlevu od migrény. Ačkoli je zapotřebí dalšího výzkumu, CBD může nabídnout alternativní přístup k léčbě migrény. O dávkování a užívání se poraďte se zdravotnickým pracovníkem.

9. CBD účinky na menopauzu

CBD nebo konopný olej slibně zmírňuje příznaky menopauzy. Předběžný výzkum, například studie z roku 2019, naznačuje, že CBD může pomoci při léčbě návalů horka a výkyvů nálad díky interakci s endokanabinoidním systémem a svým protiúzkostným vlastnostem. Ačkoli je k úplnému pochopení jeho účinků zapotřebí dalšího výzkumu, CBD může nabídnout doplňkový přístup k léčbě příznaků menopauzy. Doporučujeme poradit se o dávkování CBD s odborníkem.

konopný olej účinky
cbd deprese

10. CBD účinky na depresi

Pokud jde o CBD a depresi, v přehledu z roku 2018 se uvádí, že několik studií prokázalo antistresové a antidepresivní účinky CBD na zvířecích modelech po krátkodobém nebo dlouhodobém užívání. V další studii o CBD a depresi z roku 2018 vědci zjistili, že jednorázová dávka CBD vyvolala u myší a potkanů účinky podobné antidepresivům. Pozdější studie z roku 2020 s téměř 400 účastníky se navíc zabývala mimo jiné CBD a depresí. Těmto subjektům bylo CBD předepsáno na psychické problémy, neurologické problémy a bolest. Všichni účastníci uváděli zlepšení kvality života po třech týdnech užívání CBD.

11. Duševní zdraví

CBD kapky slibně podporuje duševní zdraví, zejména při léčbě úzkosti a deprese. Studie, jako je přehled publikovaný v časopise Neurotherapeutics v roce 2015 a studie v časopise Journal of Clinical Psychology v roce 2020, poukazují na jeho potenciální přínos pro duševní zdraví. Ačkoli je zapotřebí dalšího výzkumu, CBD může být cenným doplňkovým přístupem. Doporučuje se poradit se s odborníkem na zdravotní péči, aby se určilo vhodné užívání a dávkování pro individuální potřeby.

ucinky cbd
co je to cbd

12. CBD kapky účinky na regeneraci

Pokud jde o CBD a hojení, preklinické důkazy naznačují, že CBD může chránit před gastrointestinálním poškozením spojeným se zánětem a podporovat hojení traumatických poranění kostí. K potvrzení těchto pozorování je však zapotřebí dalšího výzkumu. 2021 studie byla navíc provedena na 21 účastnících ve fitness. Polovině skupiny bylo podáváno CBD a druhé polovině bylo nevědomky podáváno placebo. Poté byli požádáni, aby provedli řadu kondičních testů, například dřepy. Výsledky ukázaly, že výkonnost uživatelů CBD při dřepování po cvičení měla malý, ale významný vliv na poškození svalů a jejich zotavení.

13. Parkinsonova choroba

CBD slibně zmírňuje příznaky Parkinsonovy choroby, jak naznačují studie, například studie z roku 2018 v časopise Frontiers in Pharmacology a studie z roku 2020. Tyto studie naznačují, že interakce CBD s endokanabinoidním systémem může zlepšit motorické příznaky a kvalitu spánku. K úplnému pochopení potenciálních přínosů CBD je však zapotřebí dalšího výzkumu. Osobám, které zvažují CBD jako součást léčby Parkinsonovy nemoci, doporučujeme poradit se s odborníkem.

co je cbd
cbd konopí účinky

14. Příznaky PMS

Výkyvy nálad

PMS může ovlivnit naše myšlení a pocity. Můžete se cítit úzkostně, depresivně nebo podrážděně, aniž byste chápali proč. Výzkum naznačuje, že CBD může mít uklidňující vlastnosti, které mohou pomoci vyrovnat vaši náladu.

Bolest

Více než polovina menstruujících žen zažila určitou míru bolesti spojenou s menstruací - například křeče nebo citlivá prsa. Protože ECS pomáhá regulovat reakci na bolest, je možné, že CBD může pomoci bolest zmírnit.

Akné

Přibližně 65 % žen uvádí, že se jim během menstruace zhoršuje akné. To je pravděpodobně způsobeno sníženou hladinou estrogenu a progesteronu, což způsobuje, že kožní mazové žlázy produkují více kožního mazu - tukové látky, která způsobuje mastnotu pokožky. Studie ukázaly, že CBD může být schopen podpořit zdravou produkci kožního mazu v pokožce. Studie in vitro z roku 2014 zjistila, že CBD dokáže snížit produkci kožního mazu v lidských buňkách.

15. Účinky CBD na zdraví srdce

První studie ukázaly, že má slibný vliv na zdraví srdce, například snižuje krevní tlak a podporuje lepší průtok krve. K úplnému pochopení dlouhodobých účinků je však zapotřebí dalšího výzkumu. Před zařazením CBD do wellness rutiny je vhodné poradit se se zdravotníky, zejména u osob se stávajícím kardiovaskulárním onemocněním nebo užívajících léky.

cbd konopný olej účinky

Další možné účinky CBD

O CBD účincích je třeba provést ještě mnoho výzkumů, ale předběžné studie naznačují, že CBD olej může zmírnit psychotické příznaky u lidí s duševními poruchami, jako je schizofrenie. Kromě toho může CBD pomáhat lidem překonat závislost na návykových látkách tím, že modifikuje mozkové obvody a snižuje tak závislost a chování při vyhledávání drog. Další studie z roku 2017 zjistila, že prospěšné CBD účinky mohou snížit riziko srdečních onemocnění tím, že zmírňují vysoký krevní tlak a umožňují efektivnější čerpání krve srdcem. A každý den jsou objevovány další a další přínosy CBD! Mnohé z těchto poznatků musí být ještě potvrzeny ve studiích na lidech, ale některé velmi pozitivní CBD účinky již byly prokázány.

Jaké jsou možné vedlejší účinky CBD oleje?

Mnoho léků má nežádoucí účinky, které mohou způsobit, že se budete cítit ještě hůře než před zahájením jejich užívání. Například zolpidem je běžný lék předepisovaný lidem, kteří mají potíže s usínáním. Jeho nežádoucí účinky mohou zahrnovat deprese, halucinace, abnormální myšlenky a chování, amnézii, dýchací potíže a mnoho dalších. Studie ukázaly, že CBD je přírodní alternativou, která může pomoci se stejným problémem, a to bez zlomku vedlejších účinků. I když je velmi nepravděpodobné, že se při užívání CBD v doporučeném dávkování vyskytnou vedlejší účinky, zde je uvedeno, co můžete očekávat, pokud se tak stane:

-Změna chuti k jídlu
- Průjem
- Závratě
- Sucho v ústech
- Nevolnost

WHO ne bezdůvodně uvádí, že účinky CBD jsou bezpečné a obecně dobře snášené. Samozřejmě existuje riziko interakce při užívání CBD s jinými léky, proto se vždy nejprve poraďte s lékařem.

Shrnutí

Ačkoli jsou účinky konopného oleje známy již tisíce let, teprve nedávno jsme je začali zkoumat. CBD podporuje přirozený proces udržování rovnováhy mezi základními funkcemi organismu, které přispívají k dobrému zdraví a pohodě. Není tedy divu, že studie zjistily mnoho výhod CBD oleje, například zlepšení spánku, regulaci nálady, zmírnění bolesti, zlepšení stavu pokožky a dokonce i podporu imunitního systému!

K úplnému pochopení CBD účinků je samozřejmě zapotřebí dalšího výzkumu, ale zatím to vypadá velmi slibně! Pokud produkty CBD obsahují méně než 0,2 % THC, jsou zcela legální a bezpečné ke konzumaci bez jakýchkoli omamných účinků. Dodržujeme přísný šestistupňový proces testování, abychom zajistili, že všechny produkty Naturecan CBD obsahují nedetekovatelné množství THC. Na našich webových stránkách si také můžete prohlédnout certifikát analýzy, který uvádí všechny kanabinoidy, terpeny a další cenné složky obsažené ve všech našich produktech CBD. Rozhodli jste se vyzkoušet CBD? Pak si přečtěte, který nejlepší CBD olej.

Zdroje:

1. https://www.epa.gov/osa/what-approval-process-human-subjects-research-epa
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3316151/
3. https://www.gov.uk/government/news/mhra-statement-on-products-containing-cannabidiol-cbd
4.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2769007/
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK224384/
6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11303075/
7. https://doctor.ndtv.com/living-healthy/are-cornflakes-really-good-for-your-health-1899254
8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6161644/
9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31881765/
10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25801536/
11. https://www.fda.gov/news-events/congressional-testimony/hemp-production-and-2018-farm-bill-07252019
12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK425755/
13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25667194
14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4444130/
15. https://insight.jci.org/articles/view/93760
16. https://www.healthline.com/health/zolpidem-oral-tablet
17. https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf
18. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28614793/